Velkommen til TRE - TEK

Vi har opphørssalg. 

Siste frist for bestilling

13.november

Benytt anledningen nå til en god handel.

Prisene holdes ekstra lave så lenge lageret rekker.

Vi gir 70% rabatt på nettbutikkprisene.

   

Vi takker våre gode kunder gjennom mange år for et godt samarbeid. Om noe er uklart er det bare å ta kontakt.

Plastknottane tar vare på golvbelegget!

Vi kan levere  plastknotter med ulik form, farge og funksjon. Vi har framdeles mange knotter igjen, men det tømmes, så vær snar. 70% avslag på nettbutiikprisene..    

Anbefalte varer.

Så lenge lageret rekker har vi flere gode tilbud på følgende:

  • Kreativ pakke (art.nr. 3700) gir muligheter til å slippe lærer og elev fri til å lage egne produkt. Se nettbutikk
  • Polystyren i 2kg-pakning (art.nr 4640) er svært gunstig priset.                                                       Se nettbutikk
  • Heftene Teknologi & design 1-2-3 er nå nedpriset.                                                                            Se nettbutikk

Les mer her

Utstyr og læremiddel til teknologi og design i skolen

I Teknologi & Design arbeider elevene med oppgaver relatert til fagene matematikk,naturfag og Kunst og Håndverk. Gjennom arbeidet med disse oppgavene får de erfaring med hvordan ting henger sammen. I tillegg får elevene utvikle praktiske ferdigheter. Slike ferdigheter vil være skissetegning, montering,verktøybruk, målinger, presentasjon m.m. Oppgaver av denne typen gir nye erfaringer og mestring på en annen måte enn ved teoretisk tilnærming til stoffet. For å fjerne et element klikker du på krysset i elementets ramme. 

Vi har tre hefter med undervisningsopplegg. Oppgavene dekker måla i Teknologi & Design. Til de ulike undervisningsoppleggene er det laget oppgaver med fargekode som viser til Naturfag, Matematikk og Kunst og Håndverk. Veiledning og hjelp i arbeidet med heftene finner du på nettstedet merpraktisk.no

Undervisningsmateriell til oppleggene finner du i netthandelen.