Kreativ pakke - et billig og spennende tilbud

Kreativ pakke - et billig og spennende tilbud

Vi fyller ei pakke med ulike produkter til under halv pris. Skal elevene få oppleve produktutvikling og kreativitet, må det finnes noe spennende i skuffene.

Vi pakker med tanke på 10 elever i hver eske. I forming, teknologi valgfag og teknologi & design passer pakkene godt. Innholdet vil variere i de ulike pakkene.

I kassene kan du finne:

  • Tannhjul
  • propeller
  • blinkedioder
  • solcellemotorer
  • akslinger
  • trelister
  • borrelåser
  • trykkluftopplegg
  • magnetknotter 

15.03.2019 12:56