Motstand - 220 ohm

Ohmsk motstand, ulike størrelser

  • Artnr: 4402