Teknologi & design 8. - 10. klasse

Hjelp til ulike fag og aktiviteter. Les mer her...

  • Artnr: 3502

Beskrivelse av artikkelen

I Teknologi & Design arbeider elevene med oppgaver relatert til fagene matematikk,naturfag og Kunst og Håndverk. Gjennom arbeidet med disse oppgavene får de erfaring med hvordan ting henger sammen. I tillegg får elevene utvikle praktiske ferdigheter. Slike ferdigheter vil være skissetegning, montering,verktøybruk, målinger, presentasjon m.m. Oppgaver av denne typen gir nye erfaringer og mestring på en annen måte enn ved teoretisk tilnærming til stoffet. For å fjerne et element klikker du på krysset i elementets ramme. 

Vi har tre hefter med undervisningsopplegg. Dette er heftet for ungdomstrinnet, men kan gjerne også brukes lengre nede. Oppgavene dekker måla i Teknologi & Design. Til de ulike undervisningsoppleggene er det laget oppgaver med fargekode som viser til Naturfag, Matematikk og Kunst og Håndverk. Veiledning og hjelp i arbeidet med heftene finner du på nettstedet merpraktisk.no

Heftene brukes også i Arbeidslivsfag og Teknologi i praksis.