Teknologi og Design er undervisning i disse temaene på en praktisk måte. Elevene får utfordringer knytt til hverdagen. Ting skal lages og testes ut. Dete skjer ved at elevene  arbeider praktisk. 

Du finner temaet Teknologi og Design omtalt i læreplan for grunnskolen. Med utgangspunkt i det som er nedfelt der, er det laget oppgaver som viser hvordan dette kan gjøres i praksis. Slike oppgaver finner du mange av på nettet. På vår hjemmeside finner du hefter for de ulike alderstrinnene. 

For å gjøre ulike oppgaver, trenger en ulike komponenter. I vår nettbutikk finner du mange komponenter som du kan nytte når du skal gjennomføre ulike oppgaver.

I heftene og nettbutikken finner du mange ideer til bruk i Arbeidslivsfag og valgfag som Teknologi i praksis.